Service

Agunnaryds Lanthandel

 • Livsmedel
 • Systembolag
 • DHL
 • Schenker
 • Apotek
 • Svenskaspel
 • Fik
 • Båt & Kanotuthyrning

Kontakt

Heidi

Lokaler att hyra

Bygdegården

Mitt i byn finns Bygdegården och där finns det 3 lokaler att hyra, priser och mer uppdaterat information finner ni på
HEMSIDAN

1 mötesrum

 • X m2
 • X stolar
 • X Bord
 • TV för presentationer
 • Litet kök
 • Fiber

2 Mellan lokalen

 • X m2
 • X Stolar
 • X Bord
 • Tillgång till stora köket
 • Fiber

3 Stora lokalen

 • X m2
 • X Stolar
 • X Bord
 • Tillgång till stora Köket
 • Scen
 • Fiber

Församlingshemmet

Svenska kyrkan ( Ryssby pastorat ) Har en lokal rakt över vägen från kyrkan som man kan hyra.

Kontakt

037240030
Säg att du vill boka Agunnaryds församlingshem

Förskola & Skola

Agunnaryds förskola

Vi vill ge våra barn i förskolan verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi Agunnaryd in i framtiden.

Vår förskola, med två avdelningar för åldern 1-3 och 3-5 år, ryms i samma lokaler som skola och fritidshem och ligger centralt i Agunnaryd, cirka 2 mil öster om Ljungby. Vi har nära till naturen och stora skogsområden. Det finns även sjö med badplats och fotbollsplaner inom gångavstånd.

På Agunnaryd förskola vill vi skapa en atmosfär där barn och personal känner trygghet, nyfikenhet och glädje. Barnen ska ges möjlighet till lärande utifrån sin ålder, sina förutsättningar och behov. Vi hjälper dem att ta ansvar för sig själva, varandra och omgivande miljö. Vi tränar oss i att visar respekt för varandra, men också för våra lokaler, material och förskolegården.

Våra barn ges möjlighet att möta och utveckla ett så rikt språk som möjligt och vi lägger vikt vid att de får arbeta med olika uttrycksformer. Detta sker t ex genom att de ges möjlighet att uttrycka sig, formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form, dans och rörelse. Med hjälp av estetiska lärprocesser och varierande lärmiljöer lyfter vi fram kommunikation.

Agunnaryds förskola har en allsidig verksamhet. Under dagen får barnen delta i en mängd olika aktiviteter. Några av dem är gymnastik, skapande verksamhet, sång/musik, bakning, samt fri lek. Vår stora fina förskolegård inbjuder till lek och rörelse.

Samarbete med skola och fritids

Närheten till skolan och fritidshemmet innebär flera fördelar. Vi har tillgång till idrottshall, får hemlagad mat från skolans kökspersonal och samarbetar vid öppningar och stängningar.

Övergångar mellan förskola och skola fungerar oftast väldigt bra, eftersom barnen är trygga med att de känner igen all personal på enheten.

Samverkan med omvärlden

Vi arbetar med delaktighet och samverkar med omvärlden och med våra vårdnadshavare. Det gör vi t ex genom föräldraföreningen, som fungerar som en länk mellan hem och förskola. På föräldraföreningens möten deltar styrelse, klassrepresentanter, samt enhetens rektor. Föreningen arrangerar emellanåt olika trivselaktiviteter, som barn/elever, föräldrar och personal kan ta del av.

Det görs också genom ett samarbete med den av Ingvar Kamprad grundade Agunnarydsstiftelsen, som är ett utmärkt forum för att visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i redigt småländsk anda!

Välkommen till Agunnarydskolan!

Vi vill ge våra barn och elever verktyg för att möta världen och med språkets hjälp tar vi Agunnaryd in i framtiden.

Vår skola är en F-6 skola som ligger centralt i Agunnaryd, cirka 2 mil öster om Ljungby. Vi har nära till naturen och stora skogsområden. Det finns även en sjö med badplats och fotbollsplaner inom gångavstånd. Skolans geografiska läge ger goda möjligheter till uteverksamhet, då hela skolan är tillsammans för olika aktiviteter.

På Agunnarydskolan vill vi skapa en atmosfär där barn, elever och personal känner trygghet, nyfikenhet och glädje. Eleverna ska ges möjlighet till lärande utifrån sina olika förutsättningar och behov. Vi arbetar med elevernas ansvar för sig själva, varandra och omgivande miljö såsom lokaler, material och skolgård. Ett respektfullt bemötande uppnår vi genom att informera, kommunicera, organisera och skapa mötesplatser.

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. Våra elever ges möjlighet att möta och utveckla ett så rikt språk som möjligt och vi lägger vikt vid att de får arbeta med olika uttrycksformer. Detta sker t ex genom att de ges möjlighet att uttrycka sig, formulera sin förståelse och sitt kunnande genom bild, musik, form, dans och rörelse. Med hjälp av estetiska lärprocesser och varierande lärmiljöer lyfter vi fram retorik och kommunikation.

Samverkan med omvärlden

Vi arbetar med delaktighet och samverkar med omvärlden och med våra vårdnadshavare. Det gör vi t ex genom föräldraföreningen, som fungerar som en länk mellan hem och skola. På föräldraföreningens möten deltar styrelse, klassrepresentanter, samt skolans rektor. Föreningen arrangerar emellanåt olika trivselaktiviteter, som barn/elever, föräldrar och personal kan ta del av.

Det görs också genom ett samarbete med den av Ingvar Kamprad grundade Agunnarydsstiftelsen, som är ett utmärkt forum för att visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i redigt småländsk anda!

Fritidshemmet Rockstugan

Rockstugans fritidshem ligger i anslutning till skolan och fritidspersonalen medverkar i skolarbetet under dagen. På Rockstugan följer vi året och våra traditioner genom olika aktiviteter. Vi har skapande verksamhet, utedagar då vi går iväg till närliggande skogsområden, samt lek och idrott i skolans gymnastiksal.

Vårt arbete utgår ifrån att eleverna ska vara trygga, visa varandra respekt och hänsyn. De ska kunna samarbeta både med andra barn och vuxna, samt ta ansvar för sina handlingar

 • Förskola
 • Skola årskurs 1-6
 • Fritids

 

Kontakt

Rektor
Viktoria Henriksson
0733754371
victoria.henriksson@skola.ljungby.se