Tillsammans ökar vi tryggheten i bygden!

Räddningsvärnet i Agunnaryd

Räddningsvärnet i Agunnaryd drivs av den ideella föreningen AGUNNARYDS FRIVILLIGA BRANDVÄRN vars övergripande ändamål är att öka tryggheten i bygden. Räddningsvärnet biträder räddningstjänsten med första insats i Agunnaryd, samt som förstärkningsstyrka i Ljungby kommun samt angränsande kommuner. Räddningsvärnet larmas även i väntan på ambulans vid akut livshotande sjukdom eller skada.

Är olyckan framme larmas SOS 112, som skickar larmet vidare till rätt räddningsresurser. Räddningsvärnet rullar i allmänhet från stationen ca 5 minuter efter att vi fått ett larm. Eftersom det tar ca 20-25 minuter för räddningstjänsten att ta sig till Agunnaryd betyder det att vi ofta är framme vid olycksplatsen 15-20 minuter innan annan hjälp anländer – viktiga minuter!

Brandmännen i räddningsvärnet har ingen jourersättning, men får lön från Räddningstjänsten i Ljungby under effektiv arbetstid då larm har gått. Alla övningar och underhåll av utrustning m.m. görs ideellt. Föreningen äger och får själva bekosta den mesta av den utrustning som krävs, allt från brandstation, brandbilar samt förbrukningsmaterial. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt sponsring. Räddningsvärnet i Agunnaryd har anor sedan 1941 då kommunen beslutade att starta en frivillig brandkår. Räddningsvärnet har idag en stor släckbil (267-2510) samt en mindre och snabbare räddningsbil (267-2560).

Kontakt

Ordförande i föreningen

Ingmar Nilsson

0703463064

ingmar.ranglakop@gmail.com

Kårchef för räddningsvärnet

Bengt Nilsson

0706263064

bengt@agunnaryd.se