Föreningsliv

AgunnarydsSockenråd

Agunnarydssockenråd är den övergripande förening som ska jobba för en positiv utveckling i Agunnaryd och samarbeta med övriga föreningar. Alla bybor är alltid välkomna att komma med förslag om vad sockenrådet bör jobba med, och även hjälpa till att genomföra dessa projekt.

 

Agunnaryd.se

Kontakt

Ordförande
Jonas Karlsson
0703561131

Hemsida:
Sockenradet

Bastuföreningen

I bastuföreningen samlas trägna bastubadare en gång i veckan, på fredagskvällen kl 17.30 – 19.00. Bastun som används finns i skolan och är ganska liten. Bastubadarna är många, ibland upp till ett 20-tal, men finns det hjärterum så finns det stjärterum.

Kontakt

Kontakt person
Fredrik Karlsson
070215 95 55

BRF

Bostadsrättföreningen har mitt i byn 29 bostäder, varav elva villor, tre parhus med vardera två lägenheter och tolv marklägenheter.

Bostäderna ligger i en naturskön och barnvänlig miljö i omedelbar anslutning till grundskola 0-6 klass, matvaruaffär, bad, fiske, kanotuthyrning m.m. Här kan du se barnen växa upp, gå i skolan och utvecklas vidare. Det ska vara kvalitet på både boende och fritid i Agunnaryd.

Välkomna till Agunnaryd hälsar BRF Agunda.

Kontakt

Ordförande
Berit Kvismargård
0725358007
Hemsida

ALEF

Agunnaryds Lanthandelsfastighet Ekonomisk Förening har som uppgift att förvalta affärsfastigheten och säkerställa service till Agunnarydsborna när det gäller dagligvaror och andra tjänster.

För att säkra den lokala servicen av dagligvaror krävdes 2005 särskilda åtgärder, som Sockenrådet tog initiativ till. Lösningen alla ville se var byggnation av en ny lanthandel och en drivmedelsmack.

Detta syntes vara ekonomiskt omöjligt, men efter kontakt med bygdens son och Sveriges mest framgångsrike entreprenör Ingvar Kamprad ljusnade läget. Agunnarydsborna och den ekonomiska förening som bildats, ALEF, fick en utmaning och ett löfte. ”Samla in en halv miljon själva, så medverkar jag också med en halv miljon.” På kort tid såldes andelar för över 800 000 kr, bidraget på 500 000 kr kom, men även medel för Lokal utveckling från Länsstyrelsen.

Byggnationen kom så igång för att skapa en långsiktigt fungerande lanthandel. Föreningen organiserade byggnationen och frivilliga arbetsinsatser noterades till 7400 timmar. Genom Kamprads medverkan uppnåddes också god överenskommelse med ST1, som byggde upp macken. På mindre än åtta månader genomfördes projektet fram till invigningen, som Ingvar Kamprad förrättade under ett stort pressuppbåd och en jättepublik.

 

Målet var också att lanthandeln skulle bli en daglig mötesplats, varför ett café tillkom, som blivit en succé. Affärslokalen hyrs ut på bästa möjliga villkor till en lanthandlare som driver affären som Matöppet.

2011 startade kanotuthyrning med lanthandeln som bas. Detta ger merarbete, men också ökade intäkter och fler kunder till affären.

Caféet byggdes till 2013 för att kunna ta emot större grupper av besökare och bygdens folk. Dit förläggs föreningsaktiviteter och andra arrangemang, t ex After Work. I de tillbyggda lokalerna inryms även service av olika slag som frisörer, fotvård, massage.

Numera äger ALEF aktiebolaget Agunnaryds Lanthandel samt driver macken som ingår i DinX-kedjan

Kontakt

Ordförande:
Gunnel Nilsson

Agunnaryds Bygdegårdsförening

Agunnaryds Bygdegårdsförening är en ideell förening som tillhandahåller lokal för uthyrning för såväl privatpersoner som föreningar.

Kontakt

Ordförande
Jonny Andersson
0706224847

E-post:
bygdegarden@agunnaryd.se

Hemsida:
Bygdegården

Centerorganisationerna

Agunnaryds Centeravdelning bildades 1922 och Centerkvinnoavdelningen bildades 1944. Centerorganisationen har genom att driva och agera politiskt påverkat utvecklingen i vår socken. Är du intresserad av politik eller har tankar och idéer hör gärna av dig till ordförande.

Kontakt

Ordförande
Carina Bengtsson     
037283560

AIF

Agunnaryds Idrottsförening bildades 1934 av några fotbollsentusiaster och föreningen har nu cirka 200 medlemmar. Till en början var verksamheten förlagd till Trekanten som ligger cirka 7 km från kyrkbyn. 1964 började man arbetet med en fotbollsplan uppe i byn. Planen invigdes 1968. 10 år senare invigdes klubbstugan. Med åren växte verksamheten och därmed också behovet av ytterligare en plan som stod klar 1989.

Föreningen har ett herrlag med A- och B-lag, ett damlag ihop med Ryssby IF samt 3 st. ungdomslag i seriespel. Några av ungdomslagen har vi tillsammans med Ryssby IF och GoIF Ling. Det bedrivs även knatteträning för 6-8 åringar.

Hemmaarenan heter Ekvallen och där finns två gräsplaner för 11-mannalag och en klubbstuga. Ekvallen har nyligen renoverats så att entrén har flyttats och en ny kiosk har byggts. Till detta har föreningen fått pengar från Agunnarydsstiftelsen.

 

 

Vill du följa våra lag kan du göra det på vår hemsida www.agunnarydsif.se eller live på Ekvallen – hjärtligt välkommen. Mer historia och roliga minnen om föreningen finns att läsa i boken Agunnaryds IF under 60 år som gavs ut i samband med 60-årsjubiléet 1994.

Kontakt

Erik Nilsson
0372-61030   
erik@agunnaryd.se

Agunnaryds SPF

”Agunnarydsseniorerna” vill göra det trevligt och roligt för våra medlemmar med förhoppning att vår verksamhet bidrar till att det ska vara ”Bra att bo och leva i vår bygd”.

Vi är omkring 100 medlemmar i föreningen och de flesta deltar i våra olika verksamheter.

Under året har vi hundratals aktiviteter med olika inslag: Gymnastik och boule varje vecka större delen av året. Medlemsmöten med olika teman som ”sell och nypärä” på Marsholm, vinprovarafton med räkfrossa, gökotta, julbord, samhällsinformation, påverkansmöte i angelägna frågor för våra medlemmar och vår bygd, resor m.m.

 

I Agunnaryds Allehanda kan du varje månad läsa om kommande och genomförda aktiviteter. Se också www.spfpension.se/agunnaryd

Du som är pensionär är väkommen som medlem i Agunnaryds SPF!

Kontakt

Ordförande
Claes Ritze’n
0725632067
ritzen.c@telia.com

Agunnaryds Församling Svenska Kyrkan

Mitt i Agunnaryd står Agunnaryds kyrka som hjärtat i vår församling. Vi vill ha fötterna på jorden men hjärtat i himlen. Det innebär att vi vill skapa möten med människor där de befinner sig i livet. Vi vill vara en del av vårt samhälle och vår tid och förmedla det unika budskapet om Jesus Kristus.

I Agunnaryds församling vill vi  skapa positiva mötesplatser för gemenskap och utveckling.

Vi inbjuder till kurser för att lära känna och fördjupa sig i kristen tro. På söndagen samlas vi till gudstjänst, under sommaren ofta ute i naturen eller på annan plats i församlingen. Vår strävan är att finnas ”mitt i byn”, att samverka med andra organisationer och grupper.

www.svenskakyrkan.se/ryssbypastorat

 

Svenska kyrkan i Agunnaryd  har verksamhet för både barn och vuxna. Till din kyrka är du alltid välkommen för att besöka en gudstjänst, delta i en aktivitet eller bara för gemenskapen.

Kontakt

Ordförande
Katarina Aronsson
0732304762
katarinaaronsson75@gmail.com

Hemsida

Agunnaryds Hembygdsförening

Agunnaryds hembygdsförening bildades 1947 och dess första byggnad var en gammal ryggåsstuga från 1700-talet i Tjurkö Norregård.

Sedan föreningen 1956 fick tillgång till en gammal mangårdsbyggnad från Granhult, godkänd av dåvarande landsantikvarie Jan Erik Anderbjörk, fick man en lämplig kulturhistorisk byggnad att mötas i och att tidsenligt inreda. Hembygdsgården ligger skönt inbäddad i lövskog i ”Arvidshagen” och lockar ständigt gamla och nya besökare till platsen.

Föreningen äger även en historiskt sett intressant och mycket gammal kvarn, som årligen är i drift i samband med kvarnfesten i maj.Platsen är en vacker oas, ett givet besöksmål för agunnarydsbor och turister.

Den gamla 1700-talstugan Kjöpet är genom sin ursprungliga plats unik och särskilt betydelsefull. Dock har den genom åren krävt flera omfattande skyddsåtgärder och renoveringar i samarbete med Länsstyrelsens byggnadsvårdavdelning.

 

 

Ytterligare en ”nyare” byggnad ingår i hembygdsföreningens objekt, en timmerlada, byggd med gammal hantverkstradition och med helt ideella krafter, som ett projekt av några lokala entusiaster. I stället för hölada blev den en rustik och stabil byggnad lämpad som mötesplats och gemenskap i trivsam lantlig miljö.

Föreningens mål är bland annat att vårda och synliggöra hembygdens kultur och miljö och ge personer i alla åldrar insyn i gårdagens levnadssätt. Årliga aktiviteter och fester är valborgsmässofirande, kvarnfest i Tjurkö, gångedag på midsommardagen, årliga torpvandringar, slåtterfester och julmarknad. Därutöver anordnas diverse aktiviteter såsom berättarkvällar med mera. Arbete pågår med uppdatering av en torpbok.

Kontakt

Kontakt:
Ordförande Gunnel Nilsson
Hembygdsforskare Gunvor Karlsson
Hembygdsforskare Jan Björk

Hemsida

Agunnaryds hembygdsförening arbetade med skolprojektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden under 2017
Det har varit ett privilegium och ytterst givande samarbete över ålders- och generationsgränserna och vi är stolta över att ha varit en del i ett större sammanhang, samt tacksamma att det funnits teknisk kompetens, kreativitet och fantasi som ledde fram till en beständig slutprodukt, med den avslutande filmen som ett påtagligt bevis och bestående minne över det fantastiska samarbetet.

Agunnarydsstiftelsen

Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Kontakt

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn

Agunnaryds Frivilliga Brandvärn är en ideell förening, vars syfte är att öka tryggheten i bygden. Som räddningsvärn åker vi på alla räddningstjänstlarm i Agunnaryd med omnejd. Vid större räddningsinsatser åker vi även till andra platser i och utanför kommunen. Vi åker även på IVPA-larm (I Väntan På Ambulans), där vi bl.a. är utrustade med en hjärtstartare.
Brandmännen har ingen jourersättning, men får lön från Räddningstjänsten i Ljungby under effektiv arbetstid då larm har gått. Alla övningar och underhåll av utrustning m.m. görs ideellt. Räddningsvärnet äger och får själva bekosta den mesta av den utrustning som krävs, allt från brandbil till förbrukningsmaterial. Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt sponsring.

Är olyckan framme larmas SOS 112, vilka sedan skickar larmet vidare till oss. Räddningsvärnet rullar i allmänhet från stationen ca 5-8 minuter efter att vi fått ett larm. Eftersom det tar ca 20-25 minuter för räddningstjänsten att ta sig till Agunnaryd betyder det att vi oftast är framme vid olycksplatsen

10-15 minuter innan annan hjälp anländer – viktiga minuter!

Räddningsvärnet vill ständigt utveckla vår verksamhet för att skapa trygghet i Agunnaryd! Därför har vi i samarbete med fastighetsägare för offentliga lokaler installerat brandvarningssystem i några av våra gemensamma byggnader (vi hoppas på fler!). Kan vi i tidigt skede upptäcka brand finns större chans att minimera skadan och rädda byggnader som har stor betydelse för Agunnaryd. På detta sätt har vi skapat oss automatiska brandlarm med lokal åtgärd. Vid konstaterad brand kommer vi larma via SOS 112, men brandvärnet är då redan på rull och kan spara värdefull tid.

Kontakt

Ordförande
Ingmar Nilsson
0703463064
ingmar.ranglakop@gmail.com

Kårchef
Bengt Nilsson
0706263064
bengt@agunnaryd.se

 

Syföreningar

I Agunnaryd har vi flera syföreningar. Det är Bråna syförening, ”Elvorna”, Syföreningen Ringblomman, Nockarps, Ryds och Tjurkö syföreningar.

De första syföreningarna startade i början av 1900-talet, vilket innebär att ett 100-årsjubileum skulle kunna firas.

 

Varje år anordnas i Församlingshemmet en syföreningsauktion där avkastningen skänks till humanitära ändamål.

Kontakt

Eva Nilsson
037261164

 

Fiskevårdsområden

Fiskevården representeras i Agunnaryd av tre föreningar: Möckelns, Agunnaryd- och Stensjöns samt Målasjöns fiskevårds-områden. Fiskekort finns att köpa bland annat i Agunnaryds Lanthandel, men också över smartphone. I affärenfinns även båt att hyra.

Se i övrigt www.ifiske.se

Möckelns fvo

Föreningen har utfört provfiske på olika platser i sjön för att bedöma fiskbeståndet. Under 2013 utsätts ål och gösyngel för 200 000 kronor.

Vattenprover tas 8 gånger per år av AL-Control, som bekostas av föreningen, för att följa upp vattenkvaliten i sjön.

Väster om Marsholm har en mal på ca 75 kg och med längden två meter fångats. Malen är fridlyst och har förstås släppts tillbaka i sjön. Fiskekort och sjökarta finns att köpa på olika platser runt sjön. För mer information se föreningens hemsida www.mockelnsfvo.se

Kontakt:
Tore Johansson
0476204 62
0709589625

Målasjöns fvo

Målasjön ingår i sjösystemet Holmasjön, Hästagöl, Kalasjön, Karlasjön, Kroksjön, Ljussjön, Muggebodasjön, Målasjön, Tvålsjön, Lilla Helgeån samt bäckar och åar inom vattensystemet.

Lämpliga fiskesätt: Spinn, mete och pimpel.

Kontakt:
Jörgen Berg
0703693062

Stensjön – Agunnarydssjöns fvo

Sjöarna ingår i Helge å vattensystem och inkluderar Stensjön, Agunnarydssjön, Farsjön och Angsjön samt vattendragen mellan sjöarna. Här kan du meta, kasta och pimpla efter bland annat Aborre, Gädda, Gös, Björkna, Braxen, Faren, Löja, Lake, Mört, Sarv och Sutare.

Naturramper finns för båtiläggning på ett flertal ställen.

Kontakt:
Anders Gunnarsson
037240008
070 3630008
anders.gunnarsson@enertech.se

Föräldraförening

Det finns en aktiv föräldraförening på skolan som arbetar för att barnen skall trivas i och utanför skolan på sin fritid. Samverkan sker, både med personal, samt med och för Agunnaryds invånare på olika sätt. Föräldraföreningen sköter om hela eller delar av arrangemanget vid t.ex. skolavslutningar, klassresor och andra trevligheter under lov samt organiserar iläggning och upptagning av byns badbryggor med mera.

Kontakt

Ordförande:
Nelli Kristiansson

Grannsamverkan i Agunnaryd

Ökad trygghet genom grannsamverkan. Samverkan i organiserad form mellan grannar är en metod för att minska det som numera kallas mängdbrotten. Inbrott i bostäder, bilar, förråd och andra utrymmen liksom skadegörelse är exempel på sådan brottslighet. Men grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i ett bostadsområde.

Kontakt

Jonny Spijk
Joakim Jönsson

LRF

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. I Agunnaryd finns en lokalavdelning där vi bland annat brukar ta initiativ till att föra fram synpunkter till politiker för att belysa viktiga frågor som rör jord- och skogsbruket i våra bygder. Men i en bygd där det blir allt färre som lever på sitt jordbruk blir andra frågor om en attraktiv landsbygd också viktiga för LRF.

Sedan ett år tillbaka har samtliga hushåll i Agunnaryd erbjudits bredbandsuppkoppling via fiber, ett projekt som i Agunnaryd samordnats av LRF-avdelningen. Fiberprojektet är genomfört med solidarisk kostnadsfördelning där ingen dyr ytterkant i Agunnaryd har lämnats utanför. Vill du ansluta fiber till din fastighet i Agunnaryd? Vi har även fortsättningsvis möjligheten att stötta utbyggnaden av fiber i Agunnaryd, t.ex. när hus byter ägare eller när det byggs nytt.

Kontakt

Ordförande
Ingmar Nilsson
0703463064
Ingmar.ranglakop@gmail.com

Röda Korset

Agunnaryds Röda Korskrets bildades 1928 på initiativ av Karin och Arvid Crona i Byvärma.
2018 firades 90-årsjubileet med mat, underhållning och tal av bl.a. svenska Röda Korsets
Ordförande Margareta Wahlström.

Agunnaryds Röda Korskrets har ca 70 medlemmar och vi vill gärna bli fler. Ta gärna kontakt med oss så ordnar vi det. Varje år hålls kretsstämma efter gudatjänsten på fastlagssöndagen, då vi bjuder på kaffe och fastlagsbullar. På våren har vi bössinsamling vid Lanthandeln i Agunnaryd. I samarbete med Lanthandeln säljs också Motionslotter, till förmån för Världens Barn. Varje månad träffas vi i Caféet för social samvaro och dragning av  de Motionslotter som sålts månaden innan. Motionera till förmån för Världens Barn. I oktober har vi en egen ”Världens Barn-gala i Lanthandelns café, då vi bjuder på tårta och samlar in pengar. Då brukar flera lokala sponsorer skänka pengar till insamlingen.

I juni bjuder vi in pensionärer och medlemmar till eftermiddagskaffe och hembakat i hembygdsgården. Även omkring första advent bjuder vi, tillsammans med kyrkan i Agunnaryd, på eftermiddagskaffe och då ger vi även en adventsblomma till alla i Agunnaryd som fyllt 80 år.

I oktober medverkar vi i ”Kretskampen” en frågetävling i allmänbildning och RödaKorskunskap, där vi varje år

kommer på en bra placering.

I december deltar vi i en Julmarknad vid hembygdsgården, där vi ordnar lotteri och försäljning av skänkta saker.

Varje månad är det medlemmar från Agunnaryd som hjälper till med bl.a. försäljning på mötesplats Kupan i Ljungby.

Om det finns intresse, ordnar vi också kurser i första hjälpen och hjärt-lungräddning.  Till Agunnarydsskolan har vi skänkt en docka som de kan öva hjärt-lungräddning på under hela läsåret.

Varje år skänker Agunnaryds Röda Korskrets pengar till behövande, både i Sveriga och utomlands. Röda Korset finns med både före, under och efter en katastrof!

Tack alla som hjälper Röda Korset hjälpa!

 Vi vill gärna bli fler, både medlemmar och frivilligarbetare.

Ta gärna kontakt med;

Eva Nilsson ordförande i Agunnaryds Röda Korskrets.

Kontakt

Ordförande:
Eva Nilsson
037261164
eva51nilsson@hotmail.com

Hemsida

Skytteföreningen

Den första skytteföreningen bildades i Agunnaryd 1863. Avsikten var då att vidareutbilda vanliga beväringsmän i extra gevärshantering, för att bilda ett slags hemvärn till landets försvar – en skarpskytteförening. Den första skaran bestod av 26 tappra unga män från socknen. Det upprättades stadgar och reglemente i Ryd den 25 april 1863 och dokumentet påskrevs av några godsägare i Agunnaryd.

Hur det gick för den första gruppen är inte känt men från 1906 nybildades en Skytteförening som bedrivits med lite växlande intensitet.Den första skjutbanan låg troligen i Århult. Nuvarande skjutbana byggdes 1930. Under åren 1970–1985 var det en intensiv ungdomsverksamhet vid skjutbanan och sedan 1971 har luftgevärsskjutning bedrivits i skolans gymnastiksal varje vår- och höstsäsong, även med föräldrar inbjudna.

 

Agunnaryds Skytteförening har kopplats samman med Bråna Backar, som blev föreningens festplats år 1930. Många äldre har säkert mest goda minnen från ungdomens fröjder på Backarna. Denna gamla dansbana, som nu är borta borde ha klassats som Kulturminne. Agunnaryds skytteförening en av de äldsta – men ännu aktiv har deltagit i Sv. Dagbladets Riksskyttetävling som startades för 91 år sen. Här har Agunnaryds skytteförening deltagit sedan slutet av 1930 talet.Verksamheten är än idag aktiv och ungdomar som vill prova på skytte har den möjligheten varje vår och höstsäsong.

Kontakt

Ordförande
Thomas Norlin
0705761096  
thomas@agunnaryd.se

Älgskötsel-området

I Agunnaryd förvaltar vi älgstammen sedan 1992 i ett så kallat älgskötselområde, som vi var bland de första att bilda. Området omfattar knappt 15 000 hektar fördelat på 18 olika jaktlag och ca 250 jägare. Inom älgskötselområdet beslutar jägare och markägare tillsammans hur många och vilka älgar som ska skjutas, samt hur många älgar det ska vara i vinterstam. Samverkan med gemensamma jaktregler har medverkat att höja kvalitén på älgstammen.

 

 

Avskjutningsregler och älgstammens storlek diskuteras bland jägare och markägare där samsyn och beslut i samråd eftersträvas. Detta har vi tillsammans i Agunnaryd Älgskötselområde lyckats väl med genom åren.

Kontakt

Ordförande:
Mikael Rietz
0735437183