Agunnaryds hembygdsförening arbetade med skolprojektet Agunnarydselev då, nu och i framtiden under 2017Det har varit ett privilegium och ytterst givande samarbete över ålders- och generationsgränserna och vi är stolta över att ha varit en del i ett större sammanhang,...