Välkommen till Agunnaryd

En Mötesplats För alla

Vad händer i Agunnaryd

5/10 14,00 - SBF - Medlemsmöte Församlingshemmet. Information av socialtjänstlots Jenny Nilsson Ljungby Kommun.

8/10 13,00 - Agunnaryds Hembygdsförening fira 75 år i Bygdegården

11/10 18,30 - Sockenrådet - Årsmöte

12/10 18,30 - Agunnarydsskolans Föräldraförening - Årsmöte

10/11 14,00 - SBF - K.G Valdemars i Södra Ljunga Kalkonmiddag.

11/11 18,30 - Föreställningen Jukebox i Agunnaryds bygdegård.

4/12 15,00 Hembygdsföreningen Julstuga/marknad vid Hembygdsgården

Varje månad sammanställer Sockenrådet Annonsbaldet som skickas ut till alla bybor.

(Mellan den 10-15 i månaden)

Du är välkomna att bidra med dina texter! Senast den 25e varje månad kan din förening eller verksamhet skicka in information till oss via denna mailadress: redaktion@agunnaryd.se eller
kontakta Linda 070-280 00 80 
Annonsbladet innehålla följande information: ◦Kalendar
◦Annonser
◦Korta texter om vad som händer i din förening/ verksamhet.

Tillsammans skapa vi ett annonsblad som bidrar till en levande by och stark gemenskap.

Nyinflyttad??

Varje år försöker vi hälsa nyinflyttade välkomna till vår by. Genom att ge dessa en välkomtskasse med matrieal och presentkort. Detta är en samverkan mellan föreningar, företag och Agunnaryds Stiftelsen,

Foto: Charlotta Axelsson
Foto: Charlotta Axelsson