Välkommen

Agunnaryd.se

Vision för Agunnaryds Sockenråd

Sockenrådet verkar för att Agunnaryd fortsätter att vara en
levande och attraktiv by där människor i alla åldrar trivs.
Genom dialog  och samverkan med församlingsbor, föreningar,
verksamheter och Ljungby kommun vill Sockenrådet bidra till
utvecklingen av Agunnaryd som serviceort.

Vi ser “Mötesplats Agunnaryd”, området från lanthandeln,
förbi dammarna och idrottsplatsen ner till sjön, som ett
modernt fritidsområde där de människor som bor eller
besöker byn kan finna rörelseglädje, rekreation och
ett gott liv. Vi vill också bidra till att skapa trivsel
och gemenskap i byn genom att ge ut Agunnaryds annonsblad
och arrangera olika aktiviteter.

Sponsorer

Vill du också vara med och sponsra Agunnarydssockenråds utveckling för en levande landsbygd kontakt oss på
info@agunnaryd.se

Du kan du även swisha
en gåva till 123 076 08 92
Ditt stöd gör skillnad