Välkommen till Agunnaryd
En Mötesplats För Alla

Foto Charlotta Axelsson
Foto Charlotta Axelsson
Foto Charlotta Axelsson

Vad händer i Agunnaryd

Nyinflyttad??

Anmäl dig här.

Varje år försöker vi hälsa nyinflyttade välkomna till vår by. Genom att ge dessa en välkomtskasse med matrieal och presentkort. Detta är en samverkan mellan föreningar, företag och Agunnaryds Stiftelsen,


Annonsbladet

Varje månad sammanställer Sockenrådet Annonsbaldet som skickas ut till alla bybor. (Mellan den 10-15 i månaden)

Du är välkomna att bidra med dina texter! Senast den 25e varje månad kan din förening eller verksamhet skicka in information till oss via denna mailadress: redaktion@agunnaryd.se eller
kontakta Roos 0767148271 
Annonsbladet innehålla följande information: ◦Kalendar
◦Annonser
◦Korta texter om vad som händer i din förening/ verksamhet. 

Tillsammans skapa vi ett annonsblad som bidrar till en levande by och stark gemenskap.