Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Läs mer om Agunnarydsstiftelsen, vilka satsningar som gjorts och hur du ansöker om stöd på vår hemsida.

Slutförd förstudie brandgarage och aktivitetshus
Nya lärmiljöer på skolan
Agunnaryds Annonsblad
Renoverat kök i bygdegården
SPF:s 60-års kalas
Slutredovisning av Agunnaryds Fiberprojekt
Tröjor till träningsglada barn
Välkommen till Agunnaryd