Agunnarydsstiftelsen har till ändamål att främja förutsättningar för att bo och verka på en levande och attraktiv landsbygd inom sockengränsen för Agunnaryds församling. Tillsammans med församlingens invånares engagemang i sin hembygd ska Stiftelsen därigenom visa vad en mindre socken kan åstadkomma för en levande bygd i Ingvar Kamprads anda.

Stiftelsen kan bara lämna bidrag till projekt, aktiviteter eller investeringar som främjar Agunnaryds socken.

Läs mer om Agunnarydsstiftelsen, vilka satsningar som gjorts och hur du ansöker om stöd på vår hemsida.

Åstakommen nytta

Internationell profil på Agunnaryds skola och förskola

Ljud och bild i bygdegården

Temaarbete ”Agunnarydskolans länder”

Dricksvattentankar för utlåning

Hjärta Agunnaryd

SPF:s 60-års kalas

Nya lärmiljöer på skolan

Välkommen till Agunnaryd

Distansundervisning på Agunnarydskolan

Familjedag 2019

Agunnaryds nya brandbil

Agunnarydselev då, nu och i framtiden

Agunnaryd goes underground

Skolan på IKEA Museum

Skolan på IKEA Museum

Sommarfesten 2016

En egen Chromebook till eleverna

Ny inredning i affären

Inflyttning i de nyrenoverade lägenheterna

Familjedag vid bygdegården

Familjefest 2022

Slutförd förstudie brandgarage och aktivitetshus

Renoverat kök i bygdegården

Serviceorten Agunnaryd

Guldkant på Agunnaryds skola och förskola 2020

Automatiska brandlarm med lokal åtgärd

Fiberprojektet är klart!

Lagunen – snart en del av Agunnaryd

De små stugorna och deras folk

Ungdom och Unghund-SM

Nya välkomstskyltar på plats!

Solceller på affärens tak

Skolans utflykt till Myrebobacken

Renovering av klubbstugan

Nya brandgaraget

Agunnaryds Annonsblad

Drönare för foto och filmproduktion

Slutredovisning av Agunnaryds Fiberprojekt

Sand till beachvolleybollplanen

Robotgräsklippare

Familjedag vid Bygdegården

Agunnaryds Sommarfest 2017

Studieresa till London 2017 – Tack till klass 6!

Internationell profil från Agunnarydskolan

Renovering av Angshults Rastplats

Studieresa till London 2016 – Tack till klass 6!