61 – ALLMÄNNA BESÖKSMÅL

Björkerås vägskäl

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Erik Nilsson

Vid den låga ryggåsstugan Björkerås går gränsen mellan Agunnaryd och Ryssby socken i norr.

Strax söder om stugan, på den smala markremsan nära Stensjöns strand låg förr ett torp kallat ”Öfverbecks” eller Viken. Här bodde kakelugnsmakaren Nils Peter Öfverbeck, född 1836, med sin familj. Det var en barsk herre, politiskt intresserad med egen dagstidning, vilket var anmärkningsvärt 1870-talet. De hade många barn som fostrades strängt. Hustrun Ingrid, kallad Inga, blev den sista i stugan, hon blev blind på gamla dar och vårdades sista tiden i Holmen hos Anna Nyberg.

Lerskärvor har funnits på platsen där Överbeck hade sin verkstad.