59 – ALLMÄNNA BESÖKSMÅL

Bockaboda Gästgiveri

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Aron Nelsson, Ryssby

Gästgiveriet låg vid vägkorsningen mot Ryssby och gamla Ljungbyvägen. Enligt landskansliets arkiv fortsatte man att driva gästgiveri i Bockaboda när Bråna gästgiveri 1831 upphörde.

Boningshuset var ett tvåvåningshus i vanlig Smålandsstil. Invid detta låg ett skjul som tjänade till häststall, en ladugård inbyggd i jorden med plats för två kor, samt över denna loge och lada i motsvarande storlek. Dessa senare s k ekonomibyggnader hade genom gästgiveriets upphörande delvis förfallit och rivits i slutet på 1800-talet.

Under åren 1861-1865 uttogs i medeltal 51 hästar per år. Man skjutsade till Ivla, Ljungby, Lönshult och Bergagården. Antal utgående skjutshästar var år 1850 276 st och år 1875 endast 45 styck. År 1879 indrogs Bockaboda som gästgiveri och skjutsstation.

År 1856 omnämnes gästgivaren Johannes Andersson. Den sista gästgivaren var Anders Johan Svensson.

Huset revs troligen före 1920. Endast grundens stenar finns kvar och en massiv milstolpe bär vittne om var gästgivaregården legat vid vägkorsningen. Nu är platsen skogbevuxen.