52 – AGUNNARYDS TORP-RIKE

Syskonen framför Kvarnstugan. Bilden tagen omkring 1930

Kvarnstugan i Fagerhult

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Inger Johansson, samt Arkivbild

Fagerhults kvarnstuga var bostad åt mjölnaren till sjösänkningen på 1880-talet. Kvarnen lades ned 1875, enligt uppgift från Smålands museums bebyggelseinventering. Efter 1882 var huset undantagsstuga till gården. Personerna på bilden var de ogifta syskonen Johannes Nilsson och Ingrid Nilsson som flyttade hit 1923, efter att de arrenderat ut sin gård i Västra Fagerhult till Karl och Ida Bengtsson.

Johannes (1859-1948) hade varit bonde av den gamla stammen, och brukat jorden med i huvudsak oxadrift. Ingrid (1861-1937), hade skött hushållet och passat föräldrarna i hemmet. När de inte orkade längre var Kvarnstugan en lämplig bostad åt de gamla syskonen. Stugan kallades även för Fridhem.

Efter Ingrids död fick Johannes hjälp och vård av sin systerdotter, sjuksköterskan Frida Magnusson vilken senare fick ärva huset.

Omkring 1950-talet ägdes huset av sågverksägare Karl Edvardsson i Granhult och användes som bostad åt hans anställda.

Numera är Kvarnstugan privatägd.