50 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Den vackra hästen hette Konjak. Han föll senare i ån och bröt ryggen.

Strömma kvarn och såg

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Tommy Andersson, Arkivbilder

I Strömma drevs både kvarn och sågverk från 1870-talet. Driften utvecklades kraftigt från 1880 efter att förvaltare Pehr Johnsson från Glimåkra rekryterades och drev rörelsen. Här fanns både möllare för kvarndriften och sågverksbas.

Ett stort timmerlager visar att det var en omfattande verksamhet här, enligt uppgift fanns här även ett lådsnickeri med flera anställda. Pehr Johnssons söner fortsatte driften till slutet av 1940-talet, varefter sågen stod öde till 1966.

Byggnaden finns kvar och blev i stället fritidsbostad. Det stora bostadshuset bredvid byggdes av ägaren Pehr Johnsson.

I huset öster om  kvarnen bodde den arrenderande mjölnaren Karl Johansson  med familj, medan sågverksföreståndarens bostad låg väster om såg och kvarn.

Sågverksfasaden mot vägen hade tidigare endast en stor svartmålad port men ej fönster. Byggnaden har senare anpassats som trivsam bostad.