48 – AGUNNARYDS SÄGEN-RIKE

Lille Pelles kammare

Text & bild: Gunvor Karlsson

”Hacke-Masse”, Johan Magnusson född 1867, bodde med sin familj på Hagalund u Viggsjö Frälsedel. Masse dagsverkade hos bönder med att ”flåhacka” i mossmarker för att odla jorden. Denna höst omkring sekelskiftet arbetade han hos Ryd-bönderna med att flåhacka i den torrlagda mossen Hölleberg. Han var borta hela veckan, sin sovplats hade han under en stor yvig gran. Dagligen köpte han en liter mjölk av soldat Elm, men maten hemifrån räckte bara halva veckan och någon brukade komma med lite bröd och ”sovel” så det räckte veckan ut.

En liten vallpojke, Pelle, skulle gå till Masse med mat från Viggsjö. Platsen ligger på gränsen mellan Ryd Storegård och Stenslund.

Enligt sägnen har vallpojken Pelle villat bort sig i skogen. Han hade tagit skydd i kammaren som är 3-4 meter djup och vidgar sig inåt. Efter mycket sökande fann man honom här, men han var då död. Troligen hade han krupit in för att få skydd för kyla och regn. Platsen heter efter detta ”Lille Pelles kammare”