46 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Målensås kvarn och vattenränna 1996

Målensås rastplats

Källa: Riksantikvarieämbetet
Text: Gunvor Karlsson
Bild: Arkivbild

Kvarn- och sågverksbyggnaderna är numera rivna, medan vattenrännan är kvar. Beskrivning Kvarnlämning, ca 90×30 m (Ö-V). S om grävd kvarnkanal är enkvarngrund, 10×5 m (N-S), och stenplintar. N om kvarnkanalen är ruinerna efter stående kvarnbyggnad (inrasat tak etc.). Den grävda kvarnkanalen har kallmurade väggar, intill 3 m h, av tuktade stenar. Orientering, omedelbart N om bäckfåra.  Terräng mindre bäckravin. Skogsmark.

Kvarnlämning i form av grävd kvarnkanal, kvarngrund och stenplintar. Norr om kvarnkanalen är ruinerna efter en stående kvarnbyggnad.

Platsen har en trevlig rast/paus-plats med grill och brygga.