42 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Efter arbetet med årensningen flyter vattnet fritt och den vackra vyn är återställd.

Stensboda kvarn

Text: Stefan Nilsson
Bild: Ronny Johansson

Åfåran i Lilla Helge å vid Stensboda är samtidigt ägogräns. Den har en ovanlig stenmur som följer och klyver åfåran något hundratal meter och vattnet flyter på båda sidor om stenmuren.

Kulturgärning För några år sedan samlades Agunnaryds hembygdsförening för att med gemensamma krafter rensa den ur kulturhistoriskt perspektiv betydelsefulla delen av ån som flyter i öst-västlig riktning mellan Tvålsjön och Målasjön.

Anledningen till att Hembygdsföreningen visar sådan omsorg i detta beror på den något egendomliga gränsmarkering som gjorts mellan de båda gårdarna Målensås och Gäddeboda, då denna gräns går till hälften i ån.

Båda gårdarna använde ån för att driva var sin kvarn.

Är du intresserad av att hitta till platsen?

Kör förbi Målensås ladugård mot Vislanda 50 meter, tag till vänster och kör cirka 250 meter tills du har åkrar på båda sidor om vägen. Gå tvärs över den högra åkern ett hundratal meter och du torde hitta platsen.

Genvägar

Vi ses i Agunnaryd!

info@agunnaryd.se

Copyright © 2024