36 – AGUNNARYDS PAUS-RIKE

Lammakulla byaplats

Text & bild: Gunvor Karlsson

Vid Lammakulla-rasten finns fyra stycken jordkällare (stenkällare), alla ingrävda i en backslänt utmed vägen. Alla är av olika storlek och har använts av olika skäl. Backen där källarna är ingrävda kallas Myrbacken och är en vacker plats, med lövträd och blommor.

Dynamitkällaren
Längst bort ligger dynamit- och krutkällaren som ägdes av handlare Stenberg 1882-1952. Den har murade väggar av sten, tak av kluvna ekstockar och tjockt jordtak över. Kraftig dörr med järnbalk och hänglås. Den låg långt från husen om dynamiten skulle explodera.

Matkällaren låg närmast arrendatorsbostaden. Taket var av kluvna ekstockar, väggarna av  sten, samt  jordgolv. 2,40 m kilade stenar och cement i springorna. Jordtaket var 60 cm tjockt. Den var kylskåp för matvaror, grönsaker och frukt på 1940-talet.

Potatiskällaren med två årtal. Året 1848 är inhugget i en sten ovanför dörren och det  troligen byggåret. Det lades nytt tak 1955 med grå cementpannor, i dem är året 1955 markerat med röda pannor. Under vintertid är källaren ibland vaktad av en tomte. Den kallas ”Wirins Ölkällare”. Utanför källaren finns historiska väghållningsstenar.

Likkällaren är den sista. Denna svala plats  användes att förvara sina avlidna i från byn Lammakulla och gårdarna omkring i väntan på begravningen.

OBS. Gå inte in i de mindre källarna, då säkerheten inte kan garanteras.

Dynamitkällare

Matkällare

Likkällare