32 – AGUNNARYDS NATUR-RESERVAT

Reservat Ramsås huvud

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Krister Lindkvist

Ramsås huvud är kanske mest känt för sina blåsippebackar och är ett populärt utflyktsmål på våren.  Men naturen på Ramsås huvud är en mosaik av olika naturtyper. Här finns lövdominerad blandskog, lundartade lövskogar, ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap och en mängd öar och vattenområden. I området finns gott om gamla träd, död ved, hamlade lindar, små gräsmarker, brynmiljöer och långa strandzoner. Vid Ramsås huvud finns också flera grunda bottnar inne i Möckelns skyddade vikar och längs Helgeåns åkanter har den hotade fiskarten malen sin lek- och uppväxtplats.

Källa:
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Ramsås vandringsleder:

Sjöslingan: 2,1 km
Blåsippestigen: 850 m
Lilla bergsstigen: 1,6 km