31 – AGUNNARYDS NATUR-RESERVAT

Reservat södra Marsholm

Källa: Se nedan
Text: Therese Thapper
Bild: Madelene Wilke

Enkel fika- grillplats i naturreservat.

Vandringsslinga Torparens stig 2 km.

Marsholm  Naturreservat
På Marsholm naturreservat finns en stor variation av olika naturtyper. På huvudön Marsholm domineras skogen av gran medan kärren och strandskogarna, som uppkommit efter sjösänkningen på 1860-talet, domineras av lövträd. Marsholms blandskogar har en ovanligt stor andel död ved och där trivs sällsynta insekter och olika hackspettsarter.

Källa:
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Här finns även en grund efter Torpet Udden
Se även