29 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Holmen naturcamping

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Madelene Wilke, Willy Uvebrant

Välutrustad och välbelägen naturcamping särskilt för kanotturism.

Kanothamn, grillplats, utedass, soptunna. Färskvatten från brunn med handpump i närheten. Lämna ”kanotcheck” vid övernattning.

Historik om den gamla Valvbron
Här fanns tidigare en gammal valvbro i två spann, osäkert när den byggdes. Den låg cirka 25 meter söder om nuvarande med två vattenfåror och uppbyggd med en liten ö i mitten. Se äldre bild.

Dåvarande ägaren till gården Stora Ryd, beslöt 1892 att köpa en större ångpanna till sitt sågverk. Ångpannan transporterades med godsvagn till järnvägsstationen i Liatorp. Den var tung och försedd med stora järnhjul. Man provade att spänna för sex par hästar för att dra den på landsväg från Liatorp till Holmen. Hästarna orkade inte rubba ekipaget. Man bytte ut dem mot tre par oxar och då kunde färden börja.

När man kom till den äldsta valvbron vid Holmen som ej längre kunde trafikeras kollapsade ett av brovalven och ångmaskinen tippade ner i åfåran och sjönk djupt ner i dyn. Där fick den ligga till omkring 1914, då första världskriget bröt ut. Då steg järnskrot i värde och man kunde sälja den till Tyskland efter att starka män slagit sönder ångpannan. Det ena brospannet stod ännu kvar på 1930-talet.

Det byggdes en nyare bro omkring 1860 cirka 25 meter västerut. Denna renoverades 1950.