28 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Marsholms bro – minnessten

Källa: RAÄ-nummer Agunnaryd 53:1
Bild: Erik Nilsson 1975

Minnessten, grå granit, 1,2 m h, 0,84 m br vid basen, 0,82 m br upptill (N-S) och 0,18 m tj. Stenen har plan ovansida och rektangulärt tvärsnitt. På V sidan är ett inhugget och slipat fält med text inhuggen:

NÄMNDEMANNEN ÅKE HEURLIN ÄGARE TILL MARSHOLM ÅREN1866-1927, LÄT BYGGA DENNA BRO.

ARBETET PÅBÖRJADES NÖDÅRET 1869. STEN BRÖTS PÅ ÅKRARNA OCH FORSLADES FRAM VINTERTID PÅ SLÄPOR.

BRON, SOM ÄR 200 METER LÅNG, VAR FÄRDIG ÅR 1873. DEN BREDDADES OCH FÖRSTÄRKTES ÅR 1961 AV HEURLINSKA STIFTELSEN.

Stenen står i ett postament,
1,38×0,73 m (N-S) och 0,6 m h, av murade hällar.

Orientering: 2 m Ö om väg vid SÖ brofäste, på en punkt 18 m N om N gaveln av uthus längs väg. Terräng: Vägkant intill skogsmark (lövskog) med rastplats.