24 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Ramsås bad och rastplats

Källa: Länsstyrelsen
Bild: Madelene Wilke, Krister Lindkvist

Välkänt och populärt utflyktsmål vid Ramsås naturreservat vid sjön Möckeln. När vårblommorna slagit ut vid ”Blåsippestigen” brukar platsen locka mängder av besökare till de natursköna backarna.

Här finns picknick- och enkel grillplats, samt stor parkeringsplats.

Området hyser en mångformig och artrik flora och fauna. Sju rödlistade arter är noterade. Mindre hackspetten som har en god population i Möckelnområdet kan speciellt nämnas. Fiskgjuse och lärkfalk häckar i området