23 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Trekantens bad och rastplats

Text & bild: Gunvor Karlsson

Enklare bad- och rastplats med picknickbord, soptunna och fiskemöjlighet i Lilla Helge å.

Detta var förr en samlingsplats för traktens ungdomar under sommartid för bad och lek.

Man planerar att anlägga en grillplats och enklare utedass.

På den andra sidan ån fanns tidigare en omfattande industriverksamhet, se besöksmål nr. 45.

Brovalvet över Lilla Helge å vid Granhult byggdes omkring 1925 och har senare restaurerats. Tidigare gick bron över kvarnen.