21 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Stockaland bad och rastplats

Text: Krister Lindkvist
Bild: Madelene Wilke

Badplatsen vid Agunnarydssjön har omvandlats till en attraktiv bad- och mötesplats. Stranden har maskinellt och manuellt röjts och sanerats från döda träd varefter sand har grävts fram och fördelats på badplatsen samt kompletterats med ditlevererad sand. Gräs har såtts och båtisättningsplats arrangeras.

Ideella gemensamma krafter har därefter upprustat badhytterna samt uteduschen, lagt ut bryggorna, ordnat grillplats, sittplatser samt skyltning till stranden. En smålandsgärdsgård har byggts upp som ett lära-projekt med deltagande av ortens ungdomar, som därmed fick en inblick i gamla tiders tekniker.

Elljusspåret längs motionsslingan mellan samhället och badplatsen har äntligen färdigställts efter ett tiotal års väntan. Den närbelägna naturcampingen ”Geten” har röjts och kompletterats med elanslutning.

Här finns bänkar, bord och grillplats, ombyteshytter, gungor, utedass och soptunna.

Många agunnarydsungdomar har fått sin vattenvana och simkunskap vid Stockaland.

Redan omkring 1950-talet bedrevs simskola och utdelades märken till duktiga ungdomar vid den anrika badplatsen.