20 – ALLMÄNNA BESÖKSMÅL

Agunnaryds Hembygdsgård

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Tommy Andersson, Gunvor Karlsson

Hembygdsgården ligger i Bråna by, i den vackra Arvidshagen och är den enda av hembygdsföreningens byggnader som har flyttats. Den låg tidigare i Granhult i socknens nordöstra del och invigdes den 18 juni 1961.

Husets första våning byggdes på 1750-talet och andra våningen påbyggdes troligen omkring 1830. Nedre våning består av förstuga, storstuga med öppen spis, kammare, kök samt skafferi. Övre våningen har hall, sal med kakelugn, två kammare samt vind. Ett av rummen är inredd skolsal

Ladugården bredvid är också en byggnad från 1700-talet, från Kallsjö i Ryssby socken.

Hembygdsföreningen förvaltar många gamla ting som skänkts av olika personer. Alla ting har en historia att berätta.

Vi har olika aktiviteter som Valborgsmässofirande, Gångedag vid midsommar, torpvandringar, Sagoberättar-kvällar och mycket mer. Besök även vår hemsida

Läs mer på:
http://www.hembygd.se/agunnaryd/hembygdsgarden-3/

Agunnarydsprofil som skulptur vid Hembygdsgården

Läs mer om ”Tröske-Henning” på:
http://visitagunnaryd.se/upplev/besoksmal/49-backstugan/

Valborgsmässofirande  vid Hembygdsgården är en välbesökt tradition

Valborgsfirande vid Hembygdsgården

Agunnarydsprofil och levnadskonstnär ”TröskeHenning”