15 – AGUNNARYDS STEN-RIKE

Vedåsa Sigurds minnesstenar

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Erik Nilsson 1956

Alfred Hedenstierna (Sigurd) bodde i Vedåsa Östregård med sina föräldrar till år 1879. Under den tiden skrev han bl.a. den välkända sången ”Hjärtats saga”.

Alfred Hedenstierna anställdes 1879 som journalist vid Smålandsposten och bidrog under signaturen ”Sigurd” till att tidningen blev rikskänd. Han var under några år dess huvudredaktör fram till 1898.

För oss är Sigurd mest  känd som författaren till visan Hjärtats saga, men han skrev även en rad skönlitterära böcker, vilka lästes över hela landet. Boksamling finns bevarad av Hembygdsföeningen.

Strax söder om Vedåsa Östregårds boningshus ligger ett stort stenblock, kallat ”Sigurds springsten”, därför att ”Sigurd” i ungdomsåren använde stenen som daglig motion, för att springa upp på den från den branta sidan vid spetsen, vilket ansågs mycket svårt. Många har gjort  försök men det är få som har lyckats med detta.

Hjärtats saga

Musik: Wilhelm Åström
Text: Alfred Hedenstierna (Sigurd)

Var skog har nog sin källa
var äng sin blomma har.
Vart hjärta har sin saga
från flydda ungdoms dar.

Skogens källa sinar
och ängens blomma dör.
Men hjärtats tysta saga
ej någon tid förstör.

Alfred Hedenstiernas, (Sigurds), minnessten restes av Hembygdsföreningen 1952. Året före, då det var det 100 år sedan författaren och folklivsskildraren Alfred Hedenstierna (Sigurd) föddes, beslöt styrelsen att inköpa en minnessten, att resas i Vedåsa Östergårds ägor, där Sigurd tillbringade sin barn- och ungdomstid, åren 1854-1879.

För inköp av denna sten startades en insamling för ändamålet. Det uppdrogs åt styrelsen att anordna en fest vid Vedåsa i samband med resandet av Sigurdstenen.

Fest i Vedåsa 24 augusti 1952 enligt detta följande programförslag:

– Musik av Alvesta musikkår
– Hälsningsanförande. Smålandssången
– Tal av Erik Magnusson i Tumhult
– Avtäckning av stenen, samt kransnedläggning
– ”Hjärtas saga”, solosång framförd av fru Ingeborg Karlsson, Vrå
– Marsch till festplatsen, föredrag, kaffeservering, sång och musikunderhållning, samt skämtlekar och folkdans

Inträdesavgiften var 1 krona