13 – AGUNNARYDS VATTEN-RIKE

Tjurkö kvarn

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Krister Lindkvist, Gunvor Karlsson

Miljön vid Tjurkö kvarn är vacker, här möts gammal kultur som stenbroar och den gamla kvarnen med vacker natur och porlande vatten i åfårorna.

Tjurkö kvarn är hembygdsföreningens stolthet. Varje år i maj anordnas kvarndag, då den gamla kvarnen maler råg och allmänheten har då möjlighet att se kvarnen i gång och att köpa nymalet rågmjöl.

Här vid Tjurkö kvarn har sedan århundraden tillbaka vattenkraften i de porlande åfårorna utnyttjats till människans behov utan att miljön tagit skada.

Redan år 1692 anges i ett utlåtande att kvarnen var uråldrig, kvarnen var tidigare en skvaltkvarn, men ändrades till hjulkvarn ungefär vid denna tid. Kvarndriften vid Tjurkö kvarn upphörde år 1954. Kvarnen skänktes till Agunnaryds hembygdsförening år 1956 och åren 1976-77 restaurerades den och fungerar nu bra.

En vacker vy utgör brovalvet med den märkliga blomman skunk-kalla i åkanten.

För visning ring 0372 650 51 eller 070 286 54 51

Läs mer i Agunnaryds Torpbok. ”De små stugorna och deras folk i Agunnaryd.”

Se även:
http://www.hembygd.se/agunnaryd