13 – AGUNNARYDS PAUS-RIKE

Efter vårstädning vid kvarnen 2011

Rastplatsen Tjurkö kvarn

Text: Inger Johansson
Bild: Gunvor Karlsson

Platsen runt kvarnen har så många kvalitéer. Här firas årligen den traditionella kvarndagen med malning av råg. Detta sker på alltid fredagen efter Kristi Himmelsfärds dag. Då mals mjöl till försäljning, vi har mopedrally, bingorunda, kaffe med bonnakringlor, korvförsäljning m.m. Det  sjuder av liv hela förmiddagen.

Den vackra valvbron i två spann med vatten rinnande i flera åfåror, små gångbroar över och längst ner i den fylliga grönskan en lugn och avskild grillplats att samlas omkring.

Mer kan man inte begära för en paus eller utflykt.

Nedan är herrarna i Hembygdsföreningens styrelse i färd med att bära ner kraftiga ekstockar som blir bänkar runt grillplatsen. Här finns även huggen ved, så det är bara att bänka sig och lyssna på vattnets musik. Bredvid kan man se resterna av forna tiders kraftverk, där de gamla fundamenten ännu talar om för oss att här har funnits en industri med många anställda.