09 – AGUNNARYDS STEN-RIKE

Granhults stenindustri

Text: Gunvor Karlsson
Bild: Arkivbild

Från 1897 fram till första världskrigets utbrott 1914 fanns här en omfattande stenindustri. Det var ett tyskt bolag vid namn AB Syenit, som började verksamheten. Syenit upprättade ett kontrakt med dåvarande ägarna till Granhult, som berättigade bolaget att i 30 år bryta sten på Granhults ägor. Bergavgiften utgick med 12 öre per 100 kg sten och senare med 5.50 kr per kubikmeter färdig sten. Omkring 90 % av all sten som togs upp blev skrot, därav alla skrothögar, som ligger kvar.

De första åren gjordes allt för hand, senare fick man hjälp av maskiner. Arbetstiden var i början 12 timmar per dag, senare blev arbetstiden 10 timmar och lönen 27 öre i timmen. Stenarbetare rekryterades från bygden, men många kom även från andra orter och alla skulle ha mat, någonstans att bo, samt affärer att handla varor i, och bygden runt granitindustin blomstrade.

I byn fanns även kvarn, sågverk, elverk, smedja, kolmilor och kolugnar.

Det fanns på den tiden minst 50 bergshålor. De största och mest kända fanns i Granhult och hette Blada-hålan och Johansson-hålan, den senare fick namn av lagbasen Gustav Johansson. Detta brott sägs vara 36 meter djupt.Stenbrytningen har gett tydliga spår i form av vattenfyllda dagbrott, stentippar och en väg för transport av sten med häst och vagn. Graniten forslades till Målaskogs station på kraftiga vagnar som kallades ”björnar”, dessa drogs av fyra par hästar om stenblocken var stora.

På länsstyrelsens sida får man veta att området är den sydligaste delen av en 5 kilometer lång bergsrygg av bergarten hyperitdiabas (en typ av grönsten) som här reser sig 40 meter över omgivningen.

Berget är sedan våren 2011 naturreservat och det kommer att anläggas strövstigar här. Den näringsrika bergarten ger god livsmiljö för flera ovanliga växter och djur och här finns ett naturligt bestånd av murgröna. Här finns även djur som hasselmusen, järpen och nötkråkan.

Enligt Länsstyrelsen har det nya naturreservatet en topografi som är unik för trakten.

Se länk
http://www.lansstyrelsen.se och nyheter.kronoberg@sr.se