05 – ALLMÄNNA BESÖKSMÅL

Banvallsleden genom Agunnaryd

Källa: http://banvallsleden.se/
Bild: Krister Lindkvist, samt arkivbild

Sverigeleden / Banvallsleden (BVL) nyttjar två nedlagda smalspåriga tågsträckor, Halmstad – Bolmens och Karlshamn – Vislanda – Bolmens järnvägar, båda anlagda i slutet på 1800-talet och i drift fram till ca 1970.

Gamla banvallar genom omväxlande landskap kan med fördel nyttjas för friluftsändamål. Banvallsleden binder samman två hav och flera turistområden. Den är unik i Sverige, kanske i hela världen. Leden passerar ett 40-tal stationsmiljöer, alla mer eller mindre intakta. Till kommunhuvudorter vid sidan av leden finns anslutningsalternativ.

Servicen längs leden är god med hotell, vandrarhem, campingar och stugbyar. Livsmedel finns i varje större samhälle och det går att hyra cykel på flera platser. Många sevärdheter passeras.

Målsättning

  •  Att skapa världens längsta cykelturistled på banvall – 200 km.
  •  Att skapa en allaktivitetsled för cyklister, vandrare, skidåkare m fl.
  •  Att skapa ett 20 mil långt järnvägshistoriskt friluftsmuseum.

Banvallsleden är cirka 25 mil lång och går mellan Halmstad i väster och Karlshamn i öster. Leden går igenom Ljungby kommun. Banvallen går genom vacker och omväxlande terräng. Byarna ligger kvar och flertalet stationsmiljöer är intakta. Naturen är storslagen med omfattande ek- och bokskogar, naturreservat, strömmande vattendrag och stora sjöar.

Banvallsleden har rekognoserats av Svenska Cykelsällskapet. Projektet har utvecklats i samarbete med turist- fritids- och kulturansvariga i kommunerna: Halmstad, Ljungby, Alvesta, Tingsryd, Olofström och Karlshamn.

Hela banvallsleden var ursprungligen ett järnvägsnät bestående av tre separata järnvägslinjer. Järnvägen mellan Karlshamn och Vislanda invigdes 1874 av Oscar II. Därefter fortsatte järnvägsbygget mellan Vislanda och Bolmen och det blev klart 1878. Den sista sträckan Bolmen Halmstad invigdes 1889.

Järnvägen utgjorde under många år en oerhört viktigt kommunikationsled. Förutom passagerare och post transporterades virke, järnvaror, oxar, lingon, potatis, sockerbetor, sill m.m. De sista tågen mellan Karlshamn och Vislanda rullande på spåret 1970.

På turistbyråer och Svenska Cykelsällskapet säljs en utförlig publikation, med kartor och riklig information över sevärdheter och boenden längs leden.

Smålands Sjörike:
Kontakt Ljungby Turistbyrå, 34183 Ljungby

Karta med Banvallsleden / Sverigeleden: