01 – ALLMÄNNA BESÖKSMÅL

Skola och förskola

Text: Jasmin Johansson
Bild: Ellen Johansson

jM)%@NX3(KlT%60JR)O9Lmk)

Agunnarydsskolan byggdes 1963 och förskola och fritidshemsverksamhet tillkom intill den befintliga skolan 1990. Eleverna kan gå i Agunnarydsskolan upp till och med årskurs sex. Verksamheten på skolan organiseras mestadels efter så kallad B-form, vilket innebär att klasserna är åldersblandade.

Förskoleklass och fritidshemsverksamhet har utrymmen intill skolans matsal. Det finns också slöjdsal, idrottssal och personalutrymmen liksom tillagningskök och matsal. Det tillagas både frukost, lunch och mellanmål i tillagningsköket på enheten till förskolan, fritidshemmet samt skolan.

För barnen finns en skolgård med möjlighet att spela bandy, fotboll, volleyboll, gunga, gräva i sanden, åka linbana och mycket annat roligt att göra under raster och på fritids.