A G U N N A R Y D S S O C K E N R Å D

VI VERKAR FÖR EN POSITIV UTVECKLING I AGUNNARYD

Sockenrådet är den övergripande föreningen som ska kunna jobba med alla sorters frågor och uppdrag. Vi jobbar efter 10 st stadga.

Vi vill gärna att fler bybor engagerar sig i det vi jobbar med eller kommer med egna ideer. Barn som gammal. Agunnaryd ska vara en plats för alla åldrar. Hjälp oss att utveckla Agunnaryd

2021

 • Vi kommer i att bjuda in alla föreningar till samverkansmöte
 • Vi kommer att ha ett möte med fika för att spåna idéer med byborna under våren.
 • Jobba vidare med Planerade/Pågående/Pausade projekt

Stadgar

 1. Sockenrådet ska verka för en positiv utveckling av Agunnaryd.
 2. Sockenrådet ska vara partipolitiskt och religiöst obundet
 3. Sockenrådet ska samarbate med andra föreningar i socken.
 4. Årliga sockenstämman ska hållas i September månad
 5. Alla vid stämman närvarande Agunnarydsbor är röstberättigade.
 6. Stämman utser Sockenrådets ledamöter för en period av 2 år, med hälften varje år.
 7. Stämman utser ordförande bland sockenrårdets ledamöter
 8. Stämman utser valbereding och revisorer.
 9. Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
 10. Verksamhetsårets skall omfattas tiden från 1 september till 31 augusti.

Planer

Båtiläggnings ramp inkl stensatt brygga med båtplatser

Tanken är att ha en stensatt brygga ut även anpassad för personer med rullstol så man kan fiska. Samt ha en kraftigare båt iläggningsramp på vänstersidan så att lite större båtar kan läggas i här och till höger om bryggan ska det finnas båtplatser som ska hyras ut av Sockenrådet.
Det kommer tillkomma en båtiläggningsavg på 20 kr
När detta är gjort kommer det vara enklare och stabilare för privatpersoner samt räddningsbåtar att lägga i sina båtar.

Väldigt enkelt förklarat
Vita Ringarna är båtar
Bruna är bryggan
Gråa är betongplattor eller liknande för iläggningen samt det
Gul/gröna är Muddring så att man dra ner djupet ända ut tills sjön är ca 1- 1 1/2 meter djupt

Lite till badplatsen

 • Skyltar till badplatsen för att man inte får stå ivägen för båtiläggningen samt att man inte får stå i vägen för blåljus bilar.
 • Virke för att markera ut parkeringsplatserna.
 • Sand till badplatsen
 • Skylt för att markera ut naturkampingen eller extra parkeringar om det är fullt vid badplatsen
 • Skugg”tält” till badplatsen
 • Eventuellt lite leksaker

Cykelbana / Skateboard/Inlines Ramp

Cykelbana För tillfället är det inte jätte mycket information men en bana ska skissas upp i CAD. Samma person har varit på några ställen för att se hur banan skulle kunna konstrueras.
Vi kommer behöva ha nyttjanderätt av kommunen på ett ställe jämte skolans fotbollsplan. Samtal är inlett.
Även offert för en skateboardramp kommer att skickas ut till byggföretag.

Pågående

Agunnaryd.se

Vi jobbar så mycket vi hinner med att bygga upp hemsidan.
Ta in material och ta lite bilder.

Agunnaryd.se

Genomfört

Service i Samverkan (2020)

Tillsammans med Hela Sverige Ska Leva har vi nu fått upp 4 service skyltar med QR kod som är kopplade till Fyra olika sidor

 • Service
 • Turism
 • Föreningsliv
 • Näringsliv

Vi fick även ett WIFI modem som nu är installerat i Affären.

Extra tack till..
Hela Sverige Ska Leva
Anders Olsson Bolsmö
ALEF

Agunnarydssommarfest

Välkomstkassar (Fortsätter dela ut)

Den fantastiska loggan är framtagen av Robin Håkansson (RH)

Vi har tillsammans med Agunnaryds Stiftelsen, föreningar, företag samt privatpersoner tagit in informations material,  presentkort för att de som flyttar in ska få en bättre bild vilken fantastiskt by de flyttat till.

Lite av vad som finns i kassen

 • Presentkort i Agunnaryds Lanthandel
 • Årskort fiske Agunnarydssjön/Stensjön
 • Årskort AIF
 • Massor av information om vad som finns i byn samt lokala företagare och föreningar

Tänk på att vi fortsätter dela ut dessa till de som flyttar in och är jätte tacksamma för mer information och presentkort

Fisketävling

21 Maj var det dags för förstametardagen. Stort tack till Agunnaryds Fiskeförening som stod för priserna.

Pause

Pulka backe

Backen är tänkt att vara på skytte rundan.
Samtal med kommunen om nyttjande rätt har hafts och inga invändningar från deras sida. Men inget kontrakt har skrivits då vi inte har haft något bra sätt att se hur stort stödet är från byborna.
Vi hoppas att detta kommer göras under 2021
Offert för arbetet är taget.
Det ska även finnas bänkar och parkering jämte området. Vi tror att detta hade varit väldigt uppskattat av barn och ungdomar.

Grillada vid badplatsen

Tanken är att ha en grill i ena sidan med avlasningsbord. sedan 2 st långbord. 2 sidor ska vara täckta för att skydda sig mot vind.
Vi hoppas att detta skulle nyttjas av alla bybor och besökare samt att skolan kan använda detta vid utflykter.
Det skulle säkert bli väldigt uppskattat vid skridsko åkning också.


Det som saknas är

 • bygglov
 • avtal med kommunen
 • någon som kan rita upp detta
 • samt någon som vet hur man bygger det
 • sedan en heldag med grillning och dricka till de som hjälper till och sätter upp detta.
 • finansiering

Agunnaryds sockenråds

Agunnaryd.se

Medlemmar

Ordförande

Jonas Karlsson
0703561131

Vice Ordförande

Josefin Granrot

Sekriterare

Sandra Elg

Kassör

John Westin

Ledamot

Napolion Svensson

Ledamot

Erik Lohman

Ledamot

Karsten

Ledamot

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.