31/3 Samverkansmöte med företag

▷ Samverkansmöte med företagare 31/3 kl 18.00

Sockenrådet arrangera ett samverkansmöte med företagare i Agunnaryd ibygdegården. 

Näringslivschef Per -Åke Adolfsson medverkar. 

Välkomna att anmäla dig till John Westin 070-3366699 eller info@westec.se senast den 25 mars.